Klik hier om te zoek op de website

Rasinformatie
Amyloïdose? Of was het PK-Def (Pyruvaat Kynase Deficiëntie)

In het stukje hierboven dat ik een aantal jaren geleden schreef, sprak ik mijn bezorgdheid uit over de gezondheid van ons Abessijnse poesje Sijntje. We hadden toen geen idee hoe het precies zat met de ziekte Amyloïdose die bij de Abessijn en in bepaalde Somalifamilies slachtoffers maakte. Maakte, verleden tijd dus want we horen al jaren zo goed als niets meer over nieuwe slachtoffers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de ziekte PK-Def in de cattery's waar er getest wordt, niet meer voorkomt. Dankzij de DNA-test! Wat is dit toch een groot goed!

Toen Raskan medio de jaren tachtig hulp inriep van de Falculteit Diergeneeskunde van de universieteit in Utrecht, zei een van de geraadpleegde specialisten al dat Amyloïdose eigenlijk bekend stond als een secundaire ziekte, een kwaal die pas ontstaat als gevolg van een andere ziekte zoals een chronische infectie. Dit verklaart dan ook het feit dat in meerdere gevallen de erfelijkheid duidelijk herleidbaar was via andere getroffen familieleden maar soms juist totaal niet. Bij deze losstaande gevallen was soms wel bekend dat het dier aan een chronische infectie leed...

Helaas staat Nieramyloïdose als rastypische kwaal nog bijna overal vermeld bij de rasbeschrijvingen van de Abessijn en de Somali - iedereen schrijft blijkbaar elkaar over. Ik heb een poging ondernomen om een gezaghebbende op dit gebied te benaderen maar dat liep op niets uit. Gelukkig is er nu, 2012, iemand bezig om deze misvatting internationaal onder de aandacht te brengen. Het is zo belangrijk dat de mensen die zich in bepaalde rassen verdiepen de juiste informatie onder ogen krijgen zodat zij wéten welke testen belangrijk zijn binnen de verschillende rassen. Ieder ras heeft zijn eigen kwetsbare punten en de liefhebbers van de Abessijn en Somali mogen zich gelukkig prijzen dat de oogkwaal en de bloedziekte recessief vererven en er betrouwbare DNA-testen voor bestaan.

[klik voor een uitvergroting]
Sijntje, bijna 14 jaar. Gelukkig nooit Amylo´dose gekregen.

Hoe vind je een zorgvuldig gefokt kitten?

Tegenwoordig komen de eerste contacten tussen fokker en a.s. kittenkoper vooral via de websites, kittenverkoopsites en Marktplaats tot stand. Vroeger verliepen die vnl. via de rasverenigingen, kattententoonstellingen en mond-op-mond-reclame. Via de kitteninformatie van de rasclubs kan de meest objectieve en betrouwbare informatie verkregen worden waaraan een goed gefokt kitten te herkennen valt. De rasclubs bemiddelen echter ook voor kittens van niet of half geteste ouderdieren en via de verkoopsites worden helaas vaak kittens uit ongeteste ouders aangeboden. Helaas beseft de kittenkoper vaak niet dat men niet alleen zelf het risico loopt het dier veel te jong volkomen onnodig te verliezen aan een simpel te vermijden ziekte maar ook dat men door het kopen uit zo'n cattery deze manier van fokken (= broodfokkerij/dierenleed) in stand wordt gehouden. Het is net als met stelen en helen. Wanneer niemand gestolen waar koopt, wordt er ook heel wat minder gestolen.

Meer over het selecteren van de cattery van je voorkeur bij 'Verzorging'.

Via de button sitemap in de menubalk, de plattegrond, krijg je een goed overzicht van de verschillende rubrieken van deze site.

 

[klik voor een uitvergroting]
Onze Maverick op de cover van het Raskanblad van maart 2007. De foto is van Harry Kuipers.
Terug naar overzicht